JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt

Postadress: 141 84 Huddinge
Besöksadress: Björnkullavägen 5A, 141 51 Huddinge (vid Flemingsbergs pendeltågsstation)
Tel: 08-561 660 00

Södertörns tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.
Mer om tingsrätten

Rättegång i tingsrätten

Rättegångsskolan

 

Aktuellt

Tingsrätten har öppet hela sommaren precis som vanligt, men telefontiderna är begränsade till kl. 08.00–16.00. Under sommaren har vi också färre rättegångar än vanligt. Vi har enbart förhandlingar i sådana mål där rättegången måste hållas inom en snäv tidsfrist. Det gäller bland annat mål där den misstänkte är häktad, häktningsförhandlingar, när den misstänkte är under 18 år samt brådskande familjemål. 


Betala ansökningsavgifter via betaltjänst! 

Ansökningsavgifter betalas via en betaltjänst som erbjuder betalsätten betalkort (Mastercard/Visa) och faktura.

Betaltjänsten medför en snabbare hantering, både för den som gör inbetalningen och för domstolen. Risken för att handläggningen fördröjs begränsas då tingsrätten får rätt avgift och korrekt information om inbetalningen. Samtliga ansökningsavgifter betalas via betaltjänsten.

Tingsrätten stänger ner faxen!

Sedan den 1 juli 2018 finns inte längre något krav i förvaltningslagen (2017:900) på att myndigheter ska vara möjliga att kontakta via telefax.

Som ett led i digitaliseringsarbete och för att skicka handlingar på ett säkert sätt kommer Södertörns tingsrätts användning av fax att upphöra den 1 oktober 2018. Från detta datum kommer inte tingsrätten att kunna skicka eller ta emot några handlingar per fax. Tingsrätten kan istället kontaktas via e-postadressen sodertorns.tingsratt@dom.se.

Det går också bra att skicka in handlingar på ett säkert sätt via domstolens kontaktformulär. Meddelandet lagras krypterat på en server hos oss istället för att skickas öppet över nätet.   

Information från Södertörns tingsrätt

Veckans förhandlingar: 

Vecka 34


Studiebesök på tingsrätten

För att ni som kommer på föranmälda studiebesök till tingsrätten ska få så stort utbyte av besöket som möjligt har tingsrätten beslutade rutiner vid bokning och mottagande av besökarna. Avsikten är att ni i förväg ska veta vilka mål ni ska lyssna på och kunna förbereda er.

Webbredaktionen

 Twitter
 Facebook
 LinkedIn

 Instagram


Läs vår blogg! www.domarbloggen.se


Har du frågor eller synpunkter på webbplatsen? Maila till sodertorns.tingsratt@dom.se