JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Adoptera

Adoption i Sverige innebär att den som adopteras ska anses som barn till den eller dem som adopterat och inte som barn till sina biologiska föräldrar. De rättsliga banden med de biologiska föräldrarna upphör helt.

Adoptivbarnet ärver och ärvs av adoptivföräldrarna och deras släktingar. Svenska bestämmelser om vårdnad och underhåll gäller också. En adoption kan inte upphöra att gälla.

I Sverige beslutas en adoption av tingsrätten efter ansökan. Använd vår betaltjänst vid betalning. Domstolen prövar om den tilltänkta adoptionen är lämplig. Yttrande från socialnämnd tas alltid in i ärendet. Om barnet kommer från ett utomnordiskt land inhämtas också yttrande från Migrationsverket.
Senast ändrad: 2017-01-16

Mer om adoption

Den som vill adoptera ett utländskt barn kan vända sig till socialnämnden på orten eller till Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd, MFoF (tidigare Myndigheten för internationella adoptionsfrågor, MIA), Vasagatan 38, 5 tr. Postadress: Box 308, 101 26  STOCKHOLM. Telefon 08-54 55 56 80. E-post info@mia.eu