JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Bodelning

När ett äktenskap tar slut, ska en bodelning göras. När ett samboförhållande tar slut ska bodelning göras om någon av samborna begär det. Bodelning kan också göras under ett äktenskap.

En bodelning ska upprättas av båda tillsammans. Bodelningen ska vara skriftlig och underskriven av båda. Någon blankett för detta finns inte, utan bodelningen får utformas av makarna/samborna.

Om ni vill göra en bodelning under äktenskapet ska ni anmäla det till Skatteverket. Ni kan också därefter registrera själva bodelningshandlingen hos Skatteverket. Om ni skiljer er kan ni registrera bodelningshandlingen hos Skatteverket. Bodelning enligt sambolagen kan inte registreras.

Om ni inte är överens

Om ni inte kan komma överens om hur era tillgångar ska fördelas, kan ni ansöka hos tingsrätten om en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren (oftast en advokat) fattar sedan beslut om vad som ska ingå i bodelningen, hur saker ska värderas och hur de ska fördelas mellan er. Kostnaden för bodelningsförrättarens arbete betalas sedan av makarna/samborna.

Ansökan om bodelningsförrättare är avgiftsbelagd och ska ges in till tingsrätten. Det finns ingen särskild blankett för en sådan ansökan. Ansökningsavgiften ska samtidigt med ansökan betalas in till tingsrätten. Ansökningsavgiften är 900 kronor. Använd vår betaltjänst (öppnas i nytt fönster).

Om ni inte är nöjda med bodelningsförrättarens beslut, kan ni väcka talan vid tingsrätten. Läs mer om hur det går till under "Tvist".

Ytterligare information om bodelning hittar du på Skatteverkets webbplats.
Senast ändrad: 2017-01-16

Mer om bodelning

Läs mer om bodelning under "Dödsfall och arv".