JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Dödsfall och arv

När en person dör måste en förteckning över den dödes tillgångar och skulder - en bouppteckning - göras.

När en person har dött, förvaltas personens egendom (dödsboet) gemensamt av personens arvingar (dödsbodelägarna) och de måste alltså vara överens om allt som görs med egendomen. Arvingarna ska även gå igenom och göra en skriftlig sammanställning av den avlidnes och, om sådan finns, den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder. Denna sammanställning kallas bouppteckning. Bouppteckningen ska sedan ges in för registrering hos Skatteverket. Om den avlidna personen saknar tillgångar och försäkringar som täcker begravningskostnader och liknande behöver inte bouppteckning göras utan det kan då vara tillräckligt att göra en så kallad dödsboanmälan. Då kan dödsboet vända sig till socialkontoret i den avlidna personens hemkommun. Socialkontoret prövar om det går att göra en dödsboanmälan istället för en bouppteckning.

Om arvingarna inte kan komma överens kan tingsrätten efter ansökan förordna en boutredningsman som tar hand om dödsboet och gör själva bouppteckningen. Ytterligare information om bouppteckning hittar du på Skatteverkets webbplats

Tingsrätten kan även, om det behövs, förordna en person som avgör hur arvet ska delas upp. En sådan person kallas för skiftesman. Ansökan om boutredningsman respektive ansökan om skiftesman är avgiftsbelagda och ska ges in till tingsrätten. Det finns ingen särskild blankett för en sådan ansökan. Ansökningsavgiften är 900 kronor. Använd vår betaltjänst (öppnas i nytt fönster).

Tingsrätten kan avgöra tvister

Tingsrätten kan avgöra tvistemål (en tvist uppstår om två parter inte kommer överens) som kan uppstå när ett testamente ska tolkas eller ett arv fördelas. Läs mer om hur det går till under "Tvist".

Exempel på ett sådant tvistemål är klander av testamente. Ett sådant mål kan handla om att de formföreskrifter som gäller för ett testamente inte är uppfyllda, exempelvis om det saknas underskrift av vittnen.
Senast ändrad: 2017-01-16