JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Övriga frågor

Om någon på grund av sjukdom eller liknande behöver hjälp med vissa uppgifter, till exempel betala räkningar, kan tingsrätten förordna en god man. Om någon inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom, och det inte är tillräckligt med hjälp från en god man, kan tingsrätten förordna en förvaltare. Den som har förvaltare måste ha förvaltarens samtycke för att ingå avtal. En förvaltare bestämmer alltså ensam över den egendom som omfattas av förvaltarskapet.

Läs mer

Sveriges Domstolar har ett gemensamt organisationsnummer: 

202100-2742

För att en gåva som en make ger den andra maken ska gälla mot givarens fordringsägare krävs att gåvan registreras. Ansökan om registrering görs hos Skatteverket.

Ytterligare information om gåva mellan makar hittar du på Skatteverkets webbplats.

Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Genom ett nytt äktenskapsförord kan makar bestämma att egendomen ska vara giftorättgods.

Enskild egendom ingår inte i en framtida bodelning. Resten av egendomarna är så kallat giftorättsgods och ingår alltså i en eventuell bodelning. Under äktenskapet äger var och en det man själv köper eller införskaffar, och den äganderätten förändras inte med ett äktenskapsförord.

Äktenskapsförord kan man skriva när som helst under eller inför ett äktenskap. Det kan se ut på olika sätt, och därför finns ingen särskild blankett. Ett äktenskapsförord ska dock vara skriftligt och undertecknas av båda makarna. Om du behöver råd och hjälp, kontakta en advokat.

Äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket för att vara giltiga.

Ytterligare information om äktenskapsförord hittar du på Skatteverkets webbplats.

Äktenskapsförord som upprättats från oktober 2011 och framåt finns hos Skatteverket, 0771 – 567 567.

Är det upprättat under perioden juli 1996 – september 2011 finns det på tingsrätten vid den ort där de berörda personerna är/var skrivna då det upprättades.

Om det är ännu äldre kan den finnas på Riksarkivet, 010 – 476 84 00.Senast ändrad: 2018-08-31