JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skuld och betalning

En ansökan om konkurs gör du skriftligen hos tingsrätten.
För privatpersoner ges ansökan in till tingsrätten på den ort där gäldenären (den som begärs i konkurs) bor. För aktiebolag och de flesta andra juridiska personer görs ansökan hos den tingsrätt där styrelsen har sitt säte. För handelsbolag och kommanditbolag görs ansökan hos tingsrätten på den ort där förvaltningen förs.

Ansökningen skall vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller dennes ombud. Om sökanden är juridisk person ska ett registreringsbevis bifogas som inte är äldre än en månad och som visar att den som undertecknat ansökningen är behörig att teckna firman.

Du behöver följande handlingar:

- En ansökan om att bli försatt i konkurs
- Ett nytt hemortsbevis (fysisk person) eller registreringsbevis ej äldre än en månad (juridisk person).
- En förteckning över boets tillgångar och skulderSenast ändrad: 2018-08-31