JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Man döms för mord, mordförsök och olaga hot i Vetlanda.
[2018-06-18]   Eksjö tingsrätt
Man döms för mord, mordförsök och olaga hot i Vetlanda.

Dom i mål om skyddsjakt efter älg
[2018-06-18]   Högsta förvaltningsdomstolen
En skogsägare har – trots föreskrivet överklagandeförbud – ansetts ha rätt att överklaga ett beslut om nekad skyddsjakt efter älg eftersom beslutet avsett en...

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning till offentligt biträde
[2018-06-18]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om ett av en underinstans meddelat positivt förhandsbesked i fråga om merkostnader för ett offentligt biträde som är ett s.k. distansbiträde, även gäll...

Stockholms tingsrätt söker en eller flera rådmän
[2018-06-18]   Stockholms tingsrätt
Sista ansökningsdag: 2018-08-12.

Dom i mål om assistansersättning
[2018-06-18]   Högsta förvaltningsdomstolen
En dövblind person som behöver tolkhjälp i form av taktil teckenspråkstolkning har inte kunnat lägga detta hjälpbehov till grund för rätt till insatsen...

Åtal mot 17 personer för bl.a. grova bedrägerier med statligt tandvårdsstöd
[2018-06-15]   Växjö tingsrätt
Nu skickas stämningarna ut i ett mål där åtal har väckts mot 17 personer för bl.a. flera fall av grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott alt....

Nacka tingsrätt flyttar den 1 oktober 2018!
[2018-06-15]   Nacka tingsrätt
Tingsrätten flyttar till nya lokaler i Sickla den 1 oktober 2018. I det nya tingshuset kommer även Hyres- och arrendenämnden i Stockholm att ha sina lokaler....Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv