JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

En fastighetsmäklare måste följa god fastighetsmäklarsed vid ett värderingsuppdrag
[2018-02-19]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Kammarrätten har bedömt att en fastighetsmäklare i samband med ett värderingsuppdrag inte har agerat i strid med god fastighetsmäklarsed.

Huvudförhandlingsdagar B 2248-17
[2018-02-19]   Linköpings tingsrätt
Huvudförhandlingen i det medialt uppmärksammade målet B 2248-17 kommer att hållas enligt följande:

Dom i mål om rättsprövning
[2018-02-19]   Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsprövning gällande utvidgat strandskydd. (Mål nr 606-17)

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling
[2018-02-16]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om handlingar i en databas ska anses förvarade hos en myndighet endast som ett led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring för annans räkning (Mål ...

Prövningstillstånd meddelat i mål om skyddsjakt efter älg
[2018-02-16]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om ett beslut om skyddsjakt efter älg som fattats av Naturvårdsverket efter överklagande av länsstyrelsens beslut kan överklagas till domstol, trots at...

Dom i mål om rättidsprövning
[2018-02-16]   Högsta förvaltningsdomstolen
En beslutsmyndighets åtgärd att överlämna ett överklagande till överinstans och samtidigt ange att överklagandet har kommit in för sent har inte ansetts...

16-åring dömd för mord
[2018-02-16]   Helsingborgs tingsrätt
Helsingborgs tingsrätt har i dag dömt en 16-åring för att med kniv uppsåtligen ha dödat en 17-åring på ett gym i Ängelholm. Gärningen rubriceras som mord och...Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv