JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Dom: Svenska kyrkan ska inte beskattas för vissa tjänster som utförs åt stiften, de kyrkliga samfälligheterna och församlingarna
[2019-06-24]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Svenska kyrkan har hittills beskattats för vissa tjänster som utförts på central nivå åt stiften, de kyrkliga samfälligheterna och församlingarna. Det rör...

Prövningstillstånd meddelat i mål om assistansersättning
[2019-06-24]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om behov av hjälp med sminkning ingår i det grundläggande behovet personlig hygien; assistansersättning (Mål nr 1959-19, Kammarrätten i Jönköpings mål ...

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt
[2019-06-24]   Högsta förvaltningsdomstolen
Ett bidrag från en arbetsgivare om 6 500 kr till friskvårdsaktiviteter utgör inte en personalvårdsförmån av mindre värde.

Pressträff om dom om valprån
[2019-06-24]   Kristianstads tingsrätt
Kristianstads tingsrätt har pressträff i ett mål om rån av hundvalpar i anslutning till att domen i målet meddelas. Pressträffen äger rum i tingsrättens...

Dom i mål om trafikfarlig körning i Lund på nyårsdagen
[2019-06-24]   Malmö tingsrätt
Den man som tillgrep en bil i Malmö och sedan med hjälp av den körde mot gång- och cykeltrafikanter i Lund på nyårsdagen döms för tillgrepp av fortskaffnings...

Förvaltningsrätten bifaller Eskilstuna kommuns överklagande och upphäver Länsstyrelsen i Södermanlands län beslut om passiv penninginsamling
[2019-06-24]   Förvaltningsrätten i Linköping
Eskilstuna kommun beslutade den 14 juni 2018 att införa krav på tillstånd för passiv penninginsamling. Detta beslut upphävdes den 10 juli 2018 av...

Nya regler påverkar journalister som bevakar förhandlingar
[2019-06-24]   Domstolsverket
Den 1 juli träder nya regler i kraft som syftar till att öka tryggheten i domstolens lokaler. De nya reglerna innebär bland annat ett utökat fotoförbud samt...Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv