JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Beslut i mål om förhandsbesked om kupongskatt
[2017-10-20]   Högsta förvaltningsdomstolen

Mark- och miljödomstolen avslutar huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle
[2017-10-19]   Nacka tingsrätt
Den 23–27 oktober i Nacka avslutas huvudförhandlingen om Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det...

Nya domarutnämningar
[2017-10-19]   Domstolsverket
Regeringen har 2017-10-19

Förvaltningsrätten har avgjort ”passupphandlingsmålet”
[2017-10-18]   Förvaltningsrätten i Stockholm
Förvaltningsrätten i Stockholm har idag avslagit Safran Identity & Securitys ansökan om överprövning av Polismyndighetens upphandling av persondokument och...

HOVRÄTTEN DÖMER TILL FÖRMÅN FÖR SAABS KONKURSBO I ÅTERVINNINGSTVIST
[2017-10-18]   Göta hovrätt
Saabs konkursbo har tvistat med en av Saabs underleverantörer om återkrav (återvinning) av betalningar som Saab gjorde till underleverantören strax före...

Nytt inlägg på domarbloggen
[2017-10-17]   Södertörns tingsrätt
I veckans inlägg på domarbloggen beskriver rådmännen Lisa Anestål och Susanne Forssman hur handläggningen av arbetstvister går till, både i tingsrätt och...

Beslut om köpstopp av premiepensionsfond kan inte överklagas till förvaltningsdomstol
[2017-10-17]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Beslut om köpstopp av en fond i premiepensionssystemet kan inte överklagas till förvaltningsdomstol, konstaterar Kammarrätten i Stockholm i en dom i dag....Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv