JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Fängelse för grovt ocker
[2018-12-18]   Norrköpings tingsrätt
Norrköpings tingsrätt har i dag meddelat dom mot de två män som stått åtalade bl.a. som huvudmän för ocker, grovt brott.

Prövningstillstånd i migrationsmål
[2018-12-18]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
Fråga om det finns skäl att utesluta en utlänning från att anses som flykting.

Beslut om företagsrekonstruktion för ett aktiebolag sätter inte aktiebolagslagens kapitalbristregler ur spel
[2018-12-18]   Högsta domstolen
Högsta domstolen slår fast att den period av personligt betalningsansvar (s.k. medansvarsperiod) som inträder när styrelsen i ett underkapitaliserat aktiebol...

Frikännande dom i mål om olaga frihetsberövande på ett vård- och omsorgsboende
[2018-12-18]   Högsta domstolen
En beredskapssjuksköterska som med hjälp av en fåtölj stängt in en brukare på ett vård- och omsorgsboende på sitt rum frikänns av Högsta domstolen på grund a...

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt
[2018-12-17]   Högsta förvaltningsdomstolen
Tillträde till visningar i efterhand av oredigerade inspelningar av föreställningar, t.ex. konserter, teater- eller operaföreställningar, omfattas av reducer...

Dom från Migrationsöverdomstolen
[2018-12-17]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
När en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare ansöker om visering kan det inte ställas orimliga krav på vad som krävs för att vi...

Remissyttrande
[2018-12-17]   Förvaltningsrätten i Linköping
Yttrande över remiss av Boverkets rapporter 2018:22 Dokumentationssystem för byggprodukuter, 2018:23 Klimatdeklaration av byggnader samt delbetänkandet SOU...Prenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv