JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Nyheter och pressmeddelanden från Sveriges Domstolar

Dom i mål om bostadstillägg
[2017-06-22]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om vad som avses med permanentbostad vid beräkningen av en persons förmögenhet när dennes rätt till bostadstillägg prövas.

Beslut i mål angående sabotage
[2017-06-22]   Södertörns tingsrätt
Tingsrätten har under åtta dagar hållit huvudförhandling i ett mål gällande bl.a. sabotage. Åklagarna har påstått att den tilltalade gjort sig skyldig till...

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt
[2017-06-22]   Högsta förvaltningsdomstolen
Fråga om en begränsat skattskyldig juridisk person som har rätt till andel av resultatet i ett svenskt kommanditbolag utan att vara part i bolagsavtalet är...

Dom i mål om arbetslöshetsförsäkring
[2017-06-22]   Högsta förvaltningsdomstolen
Samtliga arbetsinkomster under ramtiden har medräknats i underlaget för beräkning av dagsförtjänsten inom arbetslöshetsförsäkringen.

Pressmeddelande/ Nyheter
[2017-06-22]   Blekinge tingsrätt
Blekinge tingsrätt har idag meddelat dom i det uppmärksammade idrottsprofilmålet där en man åtalats för grov misshandel och grovt olaga tvång vid 55 tillfällen.

60-årig man döms för våldtäkter mot barn
[2017-06-22]   Skaraborgs tingsrätt
Skaraborgs tingsrätt meddelade den 22 juni 2017 dom gentemot en 60-årig man som åtalats för bl.a. våldtäkt grovt brott. Mannen har erkänt tre fall av övergre...

Fråga om flyktingskap vid illegal utresa
[2017-06-22]   Kammarrätten i Stockholm, inklusive MigrationsöverdomstolenPrenumerera på pressmeddelanden

Prenumerera på pressmeddelanden via RSS

Med vår RSS-tjänst kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Sveriges Domstolar.

Prenumerera på pressmeddelanden via e-post

Du kan även prenumerera via e-post.

 

Nyhetsarkiv