JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

16 års fängelse för mord på Muskö

[2017-05-05] Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt har idag dömt en 65-årig man för mord genom brand på Muskö den 5 juni 2016.

Den 5 juni 2016 avled en kvinna vid en brand i sin sommarstuga på Muskö. Tingsrätten har kommit fram till att det är bevisat att den åtalade mannen medvetet anlagt en brand i bensin i sommarstugans sovrum och därigenom med avsikt dödat kvinnan. Tingsrätten anser att ett antal försvårande omständigheter föreligger vid bestämmandet av fängelsestraffets längd.

  • Kvinnan måste ha upplevt en påtaglig dödsångest
  • Mannen var närstående till kvinnan och
  • Kvinnan befann sig i gärningsögonblicket i en skyddslös ställning.

Det finns därmed ett antal omständigheter som tydligt talar för ett högre straff än fängelse i fjorton år som är utgångspunkten för mord. Tingsrätten har bestämt straffet till fängelse i sexton år.

Utöver fängelsestraffet ska mannen också betala skadestånd till kvinnans efterlevande barn och till dödsboet efter kvinnan.

Mannen ska vara fortsatt häktad i väntan på att domen vinner laga kraft (d.v.s. inte längre kan överklagas).

Detta pressmeddelande har lästs upp live på Södertörns tingsrätts facebook-sida: https://www.facebook.com/SodertornsTR

Senast ändrad: 2017-05-05

För mer information kontakta:

Kai Koskela
Rådman
08-561 662 83

Målnummer:

B 8294-16

Beställning av dom:

Dombeställning: 16 års fängelse för mord på Muskö
08-561 660 60