JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

18 års fängelse för mord i Årsta

[2016-02-10] Södertörns tingsrätt

Tingsrätten har i dag meddelat dom mot den 53-årige man som åtalats för att ha knivhuggit sin hustru till döds i en lägenhet i Årsta. Mannen döms för mord till 18 års fängelse, vilket är det högsta tidsbestämda fängelsestraff som kan dömas ut.

Det var i september förra året som polis och ambulans tillkallades till en lägenhet i Årsta. I lägenheten påträffades en svårt knivskuren kvinna och hennes make.

Tingsrätten anser det utrett att mannen avsiktligen berövat kvinnan livet och att det varit fråga om ett överfall som präglats av stor hänsynslöshet med omfattande knivhugg mot en skyddslös närstående person. Tingsrätten ser det också som försvårande att kvinnans ansikte stympats, även om det inte är utrett att det skett medan hon var vid liv.

Omständigheterna är sådana att de enligt tingsrätten talar för ett längre fängelsestraff än de fjorton år som är utgångspunkten vid straffmätning för mord. Vid den helhetsbedömning som ska göras, då tingsrätten även beaktar att mannen på grund av psykisk störning haft en nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande, har påföljden bestämts till det längsta tidsbestämda fängelsestraffet, dvs. till arton års fängelse.

-I målet har frågan om betydelsen av ett hedersrelaterat motiv tagits upp. I den delen har vi inte ansett att utredningen är entydig, men det finns ändå ett antal mycket försvårande omständigheter kring gärningen, säger chefsrådmannen Camilla Olsson.

Tingsrätten har även beslutat om skadestånd till de efterlevande barnen med 50 000 kr vardera, vilket är lägre än vad som begärts men i nivå med gällande praxis.

Tingsrätten är enig i sin dom.

Senast ändrad: 2016-02-10

För mer information kontakta:

Camilla Olsson
Chefsrådman
08-561 661 55 (tillgänglig mellan kl. 11 och 12 den 10 februari)

Jannica Fridén
Domstolshandläggare
08-561 661 84

Målnummer:

B 11750-15