JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Åhörarplatser gällande morgondagens sammanträde avseende europeisk arresteringsorder

[2016-12-14] Södertörns tingsrätt

Imorgon håller Södertörns tingsrätt ett sammanträde avseende en framställan om överlämnande enligt europeisk arresteringsorder i mål B 15193-16. Frågan har uppkommit, främst från pressen, angående reservation av plats i salen.

För att kunna uppskatta behovet av platser ombeds representanter från media som önskar närvara att kontakta Södertörns tingsrätt senast 14 december 2016, kl 16.00.

Därefter kommer tingsrätten, om nödvändigt, att fatta beslut om hur platserna ska fördelas.

Skriv till sodertorns.tingsratt.avdelning4@dom.se med önskemål om antal platser.

Länk till tidigare pressmeddelande: http://www.sodertornstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Framstallan-om-overlamnande-enligt-europeisk-arresteringsorder/

Senast ändrad: 2016-12-14

För mer information kontakta:

Morgan Wiklund
Domstolshandläggare
08-561 660 40
sodertorns.tingsratt.avdelning4@dom.se

Målnummer:

B 15193-16