JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom angående anstiftan till mord

[2014-11-14] Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt har i dag dömt en 35-årig man för stämpling till mord. Påföljden har bestämts till fängelse i 18 år. 

Sommaren 2010 sköts en kvinna i Haninge. En då 22-årig man åtalades senare för att ha utfört dådet och dömdes av tingsrätten till livstids fängelse. Domen överklagades och mannen frikändes av Svea hovrätt. Högsta domstolen tog inte upp målet till prövning.

35-åringen åtalades i september i år för anstiftan, medhjälp eller stämpling till mordet. 35-åringen har förnekat att han anlitat någon att utföra mordet och har i stället gjort gällande att 22-åringen anlitat en okänd person som haft i uppdrag att skjuta 35-åringen i benen. Den anlitade gärningsmannen sköt dock av misstag modern till hans barn.

- Vi anser att 35-åringens berättelse är orimlig och att det finns bevisning som starkt talar för att det inte kan ha gått till på det sätt som han påstått, säger rådmannen Fredrik Nydén som var ordförande vid förhandlingen. Vi anser i stället att åklagaren har bevisat att 35-åringen försökt förmå 22-åringen att mörda kvinnan.

Eftersom 22-åringen är frikänd från åtalet för mord har tingsrätten inte funnit det bevisat att det var han som sköt kvinnan.

- I den delen är det tingsrättens uppfattning att åklagaren inte har presenterat någon ny bevisning som gör att vi kan avvika från den bedömning som hovrätten gjort, förklarar Fredrik Nydén.

I stället har tingsrätten godtagit uppgiften om att 22-åringen i sin tur anlitat en okänd person som utfört mordet.

- När det gäller rubriceringen har tingsrätten konstaterat att 35-åringen inte haft kontakt med 22-åringen eller känt till att denne anlitat den verklige gärningsmannen. Vi anser inte heller att det är bevisat att 35-åringen konkret har hjälpt gärningsmannen att utföra mordet. 35-åringen kan därför inte dömas för anstiftan av eller medhjälp till mord. I stället har vi rubricerat gärningen som stämpling till mord, säger Fredrik Nydén. 

Påföljden har bestämts till 18 års fängelse och inte fängelse på livstid som åklagaren i första hand begärt.

- Tingsrätten anser visserligen att straffvärdet för den som utfört mordet ligger på livstids fängelse. När det gäller 35-åringen menar vi dock att han inte känt till eller varit likgiltig inför alla de omständigheter som motiverar ett livstidsstraff. I stället har vi dömt ut det längsta tidsbestämda straffet som finns i brottsbalken, säger Fredrik Nydén.

Efter att ha avtjänat fängelsestraffet ska 35-åringen utvisas. Han ska också betala skadestånd till den mördade kvinnans barn med 100 000 kr vardera samt stanna kvar i häkte till dess domen vinner laga kraft.

Senast ändrad: 2014-11-14

För mer information kontakta:

Fredrik Nydén
Rådman
08-561 662 43

Haddy Vikström
Domstolshandläggare
08-561 660 57

Målnummer:

B 8323-11