JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i mål om folkrättsbrott m.m.

[2016-05-11] Södertörns tingsrätt

Tingsrätten har i dag meddelat dom mot en man som åtalats för grov misshandel och folkrättsbrott i Syrien 2012. Mannen döms för grov misshandel till sju års fängelse och utvisas från Sverige med förbud att återvända hit.

Tingsrätten dömde i februari 2015 en man till fem års fängelse för folkrättsbrott och grov misshandel av en då oidentifierad man i Syrien. Bevisningen bestod bl.a. av en film över misshandeln.

Domen överklagades av såväl åklagarna som den dömde. Under tiden målet pågick i hovrätten identifierades den misshandlade mannen, målsäganden. Eftersom såväl åklagarna som den dömde begärde att han skulle höras i målet, återförvisade hovrätten målet till tingsrätten för ny prövning.

Målsäganden har nu hörts och tingsrätten har lagt hans uppgifter till grund för sin bedömning. Tingsrätten har kommit fram till att det varit fråga om en synnerligen grov misshandel som pågått under flera dygn då målsäganden varit bunden och försvarslös.

Målsägandens uppgifter om att han vid tiden för misshandeln hoppat av regimstyrkorna och gått med i en motståndsgrupp samt att motivet till misshandeln var en hämnd för ett bråk mellan honom och ledaren för motståndsgruppen, har gjort att tingsrätten inte anser att gärningen har en sådan koppling till den väpnade konflikten som krävs för folkrättsbrott. Tingsrätten har därför ogillat åtalet avseende folkrättsbrott.

- Genom att målsäganden hörts i målet har mer information kring misshandeln kommit fram, säger chefsrådmannen Camilla Olsson. Det har lett till att misshandeln bedöms allvarligare än tidigare, men också till att vi inte anser att det varit fråga om något folkrättsbrott.  

Tingsrätten har även beslutat att mannen ska betala drygt 268 000 kr i skadestånd till målsäganden.

Tingsrätten är enig i sin dom.

Senast ändrad: 2016-05-11

För mer information kontakta:

Camilla Olsson
Chefsrådman, tillgänglig 11.00-12.00 den 11 maj
08-561 661 55

Thereze Hedlund
Domstolshandläggare
08-561 660 65

Målnummer:

B 2639-16