JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i målet om grov skadegörelse av en utomhusbassäng i Hägersten

[2018-10-24] Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt har idag dömt den huvudåtalade fotografen och regissören för grov skadegörelse för graffittisprayningen av en utomhusbassäng i Hägersten den 11 september 2016. Tingsrätten har bestämt straffet till villkorlig dom med dagsböter. Hen ska också betala skadestånd till Stockholms kommun med 280 860 kr och ränta.

Rättens ordförande rådmannen Feryal Mentes säger i en kommentar:

- Att olovligen spraya graffitti på någon annans egendom innebär att skada uppstår för ägaren. Att personen hade tänkt sanera graffittin innebär inte att skada inte uppkommer för ägaren. Den huvudåtalade fotografen och regissören har därför ansetts ha uppsåt till att skada kommunens egendom och döms därför för skadegörelsen. Att syftet har varit att skapa konst har inte ansetts befria från vare sig straff- eller skadeståndsansvar eller mildra detta ansvar.

Tingsrätten har frikänt de tre personer som var åtalade för medhjälp till grov skadegörelse för att de hade filmat och fotograferat händelsen. De ska inte heller betala något skadestånd till kommunen. Tingsrätten har gjort bedömningen att åtgärderna att filma och fotografera händelsen kan innebära att man är medhjälpare till någon annans brottslighet men i detta fall var det inte visat att de kände till att de medverkade till en otillåten handling och har därför friats. 

Kopior av handlingar i målet kan mot avgift beställas via e-post.

Senast ändrad: 2018-10-24

För mer information kontakta:

Feryal Mentes
Rådman
0701-80 55 79

Målnummer:

B 11729-16