JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Frågor med anledning av beslut om informationsföreläggande till TeliaSonera

[2017-08-30] Södertörns tingsrätt

Tingsrätten har under dagen mottagit ett stort antal telefonsamtal med anledning av beslut som fattades den 2 september 2016 i sju olika ärenden. I besluten bestämde tingsrätten att TeliaSonera ska lämna ut information om namn och adress till användare av vissa specifika IP-adresser hos bolaget.

Beslutet togs sedan sökandena i de olika ärendena gjort sannolikt att det har begåtts intrång i upphovsrätten till en viss film eller tv-serie. Tingsrätten har bedömt att sökandena behöver tillgång till informationen för att utreda och beivra de påstådda intrången i upphovsrätten. Totalt rör det sig om namn och adress till innehavare av cirka 8 600 IP-adresser. Besluten överklagades till Svea hovrätt som bestämde att den aktuella informationen skulle lämnas ut senast den 26 maj 2017.

Samtliga ärenden är avslutade i tingsrätten. Det betyder att tingsrätten inte kommer att fatta några ytterligare beslut i de aktuella ärendena. Tingsrätten har inga mera specifika uppgifter om hanteringen av informationen än det som framgår av besluten. Vid frågor om hanteringen av informationen hänvisar tingsrätten till parterna i ärendena.

Senast ändrad: 2017-08-30

Ärendenummer och beställning av beslut

Ärendenummer:

Ä 7496-16

Ä 8275-16

Ä 8338-16

Ä 8347-16

Ä 8627-16

Ä 9078-16

Ä 9134-16

Du kan beställa beslutet genom att maila till: sodertorns.tingsratt@dom.se