JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Frikännande dom i mål om försök till mord i Hökarängen

[2014-10-24] Södertörns tingsrätt

Tingsrätten har idag frikänt de tre personer som åtalats för försök till mord den 7 december 2013 i Hökarängen. Två av de tilltalade har däremot dömts för våldsamt upplopp och hets mot folkgrupp i samband med demonstrationen den 15 december 2013 i Kärrtorp. 

Natten mellan den 6 och 7 december 2013 blev en utländsk man knivskuren i magen när han hade lämnat tunnelbanan i Hökarängen. Tre personer åtalades för att tillsammans och i samförstånd försökt döda honom.

Tingsrätten har idag frikänt de tre åtalade. Bevisningen i målet bestod bl.a. av uppgifter från en bekant som under kvällen och natten umgåtts med de tilltalade. Tingsrätten har konstaterat att den enda bevisningen som direkt knyter de tilltalade till gärningen består av uppgifterna från denna bekant. Eftersom denne också varit misstänkt för delaktighet i gärningen och i brist på övrig utredning som ger stöd åt dennes uppgifter i fråga om knivhuggningen anser tingsrätten inte att det är ställt utom rimligt tvivel att de tilltalade gjort sig skyldiga till det som åklagaren lagt dem till last.

"Uppgifter från en person som är eller har varit misstänkt för delaktighet i gärningen måste bedömas med särskild försiktighet och är ensamma inte tillräckliga för en fällande dom", säger rådmannen Sara Rosén.

Vidare frikände tingsrätten två av de tilltalade för försök till misshandel respektive olaga hot mot den nämnda bekanta personen. I denna del stod ord mot och och i brist på övrig utredning kunde åtalen inte bifallas.

Tingsrätten har vidare frikänt de tre tilltalade för misshandel av en annan man på perrongen i Hökarängen tidigare samma natt. Övervakningsfilmer från tunnelbanan visar att de tre tilltalade förföljt denna man längs perrongen samt att slag utdelats mot denne. De tilltalade gjorde dock gällande att de handlat i självförsvar då den andra mannen först angripit dem. Då den inledande delen av händelseförloppet varit delvis skymd på övervakningsfilmerna och då det fanns stöd för att denna man slagit en av de tilltalade i huvudet med en flaska kunde invändningen om nödvärn inte bortses ifrån.

Två av de tilltalade har dömts för våldsamt upplopp och hets mot folkgrupp i samband med demonstrationen i Kärrtorp den 15 december 2013. Påföljden har för dem båda bestämts till fängelse sju månader.

Senast ändrad: 2014-10-24

För mer information kontakta:

Sara Rosén
Rådman
Tel: 08-561 662 42

Elena Dalaba
Handläggare
Tel: 08-561 660 56

Målnummer:

B 17522-13 och B 11201-14