JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Fyra personer häktade i mål om assistansbedrägeri

[2017-03-17] Södertörns tingsrätt

Tingsrätten har idag hållit häktnings- och kvarstadsförhandlingar avseende misstankar om grovt bedrägeri i samband med s.k. assistansverksamhet. Brotten ska ha varit riktade mot Försäkringskassan.

Misstankarna avser felaktiga utbetalningar om i vart fall 10 miljoner kr under flera års tid. Tingsrätten har också fattat beslut om kvarstad, dvs. att frysa de misstänktas tillgångar så att ett framtida skadestånd ska kunna betalas.

Senast ändrad: 2017-03-17

För mer information kontakta:

Niklas Schüllerqvist
Rådman
073-374 74 00