JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Häktningsbeslut hävt

[2017-06-12] Södertörns tingsrätt

Åklagaren har idag lagt ner åtal avseende grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning, grovt sexuellt utnyttjande av underårig och grovt sexuellt utnyttjande eftersom brotten preskriberats.

Södertörns tingsrätt har därför beslutat att den åtalade mannen, född 1969, inte längre ska vara häktad i sin utevaro. Målsägandebiträdet och den offentlige försvararen ges tillfälle att inkomma med kostnadsräkningar. Tingsrätten kommer därefter att skriva av målet såvitt avser de nu nedlagda åtalen.

Senast ändrad: 2017-06-12

För mer information kontakta:

Martin Valfridsson
Tf rådman
08-561 661 35

Målnummer:

B 4924-16