JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Häktningsförhandling i uppmärksammat mål om flyktingspionage

[2017-03-01] Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt kommer att hålla häktningsförhandling under dagen i ett mål som rör grov olovlig underrättelseverksamhet mot person i mål B 2778-17.

Häktningsförhandlingen kommer att äga rum idag kl. 14.00 i tingsrättens lokaler. Tingsrätten kommer efter förhandlingen att informera om beslutet som har fattats.

Senast ändrad: 2017-03-01

För mer information kontakta:

Anders Larsson
Rådman
08-561 660 63

Anna Sjölund
Tingsnotarie
08-561 660 67

Maria Pagmén
Domstolshandläggare
08-561 661 31

Målnummer:

B 2778-17