JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Huvudförhandling om grov skadegörelse avslutad

[2018-10-09] Södertörns tingsrätt

Huvudförhandlingen i det medialt uppmärksammade målet om grov skadegörelse av en utomhusbassäng i Hägersten den 11 september 2016 är avslutad.

I målet har även tre personer åtalats för medhjälp till grov skadegörelse genom att ha filmat och fotograferat bassängen när den sprejades med graffiti.
 
De inblandade har hänvisat till sin konstnärliga frihet och fört fram att graffitin utgjorde ett konstprojekt som skulle offentliggöras i film. De tre personer som har åtalats för medhjälp till grov skadegörelse har då i synnerhet hänvisat till den grundlagsfästa anskaffarfriheten, dvs. rätten att skaffa sig bl.a. bilder för att sedan offentliggöra dem i media. Även andra skäl har förts fram för att undgå straff samt skadeståndsskyldighet gentemot Stockholms kommun som äger bassängen.
Dom i målet kommer att meddelas den 23 oktober 2018 kl. 11 genom att finnas tillgänglig på tingsrättens kansli.
Kopior av handlingar i målet kan mot avgift beställas via e-post:
sodertorns.tingsratt.avdelning3@dom.se

Senast ändrad: 2018-10-09

För mer information kontakta:

Feryal Mentes
Rådman
070-180 55 79

Lori Holmqvist
Tingsnotarie
08-561 661 79

Ann-Sofie Eriksson Larsdotter
Domstolshandläggare
08- 561 661 67

Målnummer:

B 11729-16