JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Huvudförhandlingen avslutad angående arbetsmiljöbrott på häktet Huddinge

[2015-01-13] Södertörns tingsrätt

Rättegången i målet om arbetsmiljöbrott på häktet Huddinge i anledning av mordet på en vårdare hösten 2011 avslutades i förra veckan. Dom i målet kommer att meddelas måndagen den 2 februari 2015 kl. 11.00.

För att underlätta expedieringen av domen ombeds de som önskar få den skickad via e-post eller vill beställa en papperskopia av domen att anmäla detta till tingsrätten i god tid innan domen meddelas. Beställning kan göras på sodertorns.tingsratt@dom.se (ange målnummer). Ett pressmeddelande kommer att skickas ut i samband med att domen meddelas.

Senast ändrad: 2015-01-13

För mer information kontakta:

Lars Lindhe
f.d. lagman
08-561 661 22

Målnummer:

B 2767-13