JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Långa fängelsestraff för synnerligen grov narkotikasmuggling

[2018-02-20] Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt har i dag dömt fyra personer till långa fängelsestraff för synnerligen grov narkotikasmuggling.

Målet gällde två transporter från Tyskland till Sverige under våren 2017. Narkotikan hade gömts i reservdäck i den hyrbil som användes vid respektive transport. Vid den första resan smugglades 5,5 kg heroin och 3,5 kg kokain och vid den andra 2,7 kg heroin och 2,5 kg kokain. De tilltalade uppgav att de inte kände till narkotikan i hyrbilen, en invändning som tingsrätten ansåg motbevisad. Två män, som av tingsrätten ansågs inblandade i bägge resorna, dömdes till 12 års fängelse vardera. En man och en kvinna som agerade kurirer vid respektive resa dömdes till sju års fängelse vardera. Två kvinnor i målet frikändes då tingsrätten ansåg att bevisningen mot dem inte var tillräcklig för en fällande dom.

Domaren i målet, rådmannen Anna Rosenmüller, uppger följande ”Det har varit fråga om ovanligt stora mängder av både heroin och kokain och rätten kom fram till att en internationell organisation låg bakom narkotikahanteringen. Detta har påverkat straffen i skärpande riktning och långa fängelse­straff har dömts ut.”

Tingsrätten beslutade även att utvisa de som dömdes och förbjuda två av dem att överhuvudtaget återvända till Sverige. Mannen och kvinnan som enbart agerade kurirer förbjöds att återvända hit på 15 år.

Senast ändrad: 2018-02-20

För mer information kontakta:

Anna Rosenmüller
Rådman
08-561 662 69