JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Minskning utav antalet parkeringsplatser

[2014-12-01] Södertörns tingsrätt

Från och med den 2 december 2014 kommer det ske en kraftig reducering av antal parkeringsplatser runt tingsrätten med anledning av uppbyggnaden av Flemingsbergsdalen. Ett fåtal avgiftsbelagda parkeringsplatser kommer att finnas i anslutning till tingsrätten. Besökare till tingsrätten rekommenderas att ta sig hit med kollektivtrafik.

Vad är Flemingsbergsdalen?

Skanska utvecklar en ny stadsdel i Flemingsberg. Här bygger Skanska 185 hyreslägenheter, handel, ett torg och ett sportcenter. Målet är att Flemingsbergsdalen ska bli en ny stadsdel med fokus på miljö, hållbarhet, hälsa och kunskap. Projektet pågår till sommaren 2017.

Vill du veta mer om Flemingsbergsdalen?

http://flemingsbergsdalen.skanska.se/

http://www.huddinge.se/sv/bygga-bo-och-miljo/planer-och-ny-bebyggelse/plan-och-byggprojekt/flemingsbergglomsta/detaljplan-for-flemingsbergsdalen-del-idetaljplan-for-flemingsbergsdalen-del-i/

Senast ändrad: 2014-12-01