JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Ogillande dom i det s k granatmålet

[2016-03-09] Södertörns tingsrätt

Tingsrätten har i dom denna dag ogillat åtalet mot den 18-åring som åtalats för försök till mord, bestående i att ha kastat en handgranat mot en polisbuss i Tumba den 21 augusti 2015.

Tingsrätten har gjort en genomgång och bedömning av den bevisning som presenterats i domen och anger i domskälen bl a följande: ”För att NN ska dömas krävs det att det inte finns några andra möjliga förklaringar till händelseförloppet än att det var han som kastade handgranaten. Tingsrätten anser inte att åklagaren har motbevisat att NN:s DNA hamnade på handgranaten vid ett annat tillfälle än när den kastades. Också vid en sammanvägd bedömning, där den bevisning kring övriga omständigheter som åklagaren har presenterat vägs in, kommer tingsrätten till slutsatsen att det finns andra möjliga förklaringar till händelsförloppet än att det var NN som ensam eller tillsammans och i samförstånd med någon annan kastade handgranaten. Han ska därför frikännas”. Tingsrättens redogörelse för åtalspunkten finns i domen på s 32 – 41.

Den åtalade 18-åringen döms dock för två grova rån, dels i Visättra i Huddinge den 11 oktober 2015, dels i Högdalen den 12 oktober 2015. Han döms även för grovt vapenbrott. Straffet bestäms till fängelse i tre år och två månader.

Även två andra tilltalade döms för de grova rånen, en till fängelse i fyra år och en till sluten ungdomsvård i ett år och fyra månader. Andra åtalade döms för brott i anslutning till de båda rånen, medan några frikänns.

Senast ändrad: 2016-03-09

För mer information kontakta:

Karin Jonsson
Rådman
08-561 662 55
karin.jonsson@dom.se

Linda Lindström
Domstolshandläggare
08-561 660 10
linda.lindstrom@dom.se