JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Premiär för Södertörns tingsrätts domarblogg

[2016-04-19] Södertörns tingsrätt

Idag publiceras det första inlägget på domarbloggen på Södertörns tingsrätts hemsida. Det är också den enda officiella bloggen som finns inom Sveriges Domstolar. Trots namnet är det förutom domare även andra medarbetare på domstolen som kommer att skriva inlägg. Syftet är att sprida kunskap om vad som händer på en av de allra största tingsrätterna i landet med många stora och uppmärksammade brottmål. Inläggen kommer dels att innehålla information om verksamheten, dels utgöra inlägg i samhällsdebatten.

”Tyvärr är det så att domare och andra anställda på domstolarna i förhållande till andra aktörer inom rättsväsendet inte är så aktiva i samhällsdebatten. Detta vill vi på Södertörns tingsrätt nu förändra genom att starta en domarblogg på hemsidan”, säger lagmannen Petra Lundh.

Exempel på kommande inlägg är:

  • Varför är det så viktigt med säkerhetskontroll i domstolen? Hur fungerar den och vad hittar man för farliga föremål?

  • Skriver vi domar och beslut för våra kollegor eller så att parterna förstår dem?

  • Varför får ungdomar lägre straff än vuxna?

  • Hur bemöts kvinnliga domare?

  • Hur gör vi för att försöka lösa vårdnadskonflikter så att barnen inte drabbas?

Södertörns tingsrätt arbetar för en öppen kommunikation med media och allmänheten

Södertörns tingsrätt använder sig redan idag av sociala medier genom att twittra om vad som händer i uppmärksammade mål. Vi skriver också pressmeddelanden och förklarar vad domen innebär. Nu kommer vi också att mer utförligt kunna redovisa vår bedömning på domarbloggen i särskilt uppmärksammade mål. Dessutom skapas utrymme för domaren för allmänna reflektioner, såsom t.ex. hur vi hanterar mål med s.k. rättshaverister, förhandlingar som pågår flera månader m.m.

Det första inlägget publiceras den 19 april. Man når domarbloggen via www.domarbloggen.se eller via tingsrättens hemsida www.sodertornstingsratt.domstol.se och det går bra att prenumerera på den.

För mer information kontakta rådmannen Britt Björneke 0703-15 6220

Senast ändrad: 2016-04-19

För mer information kontakta:

Britt Björneke
Rådman
070-315 62 20
britt.bjorneke@dom.se