JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Presskonferens

[2016-02-05] Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt kallar till presskonferens med anledning av dom i mål om grovt skattebrott m.m. i Samtid & Framtid AB. Vid presskonferensen kommer rättens ordförande Anders Larsson att redogöra i korthet för innehållet i domen. Efteråt kommer det finnas möjlighet att ställa frågor.

Presskonferensen börjar kl. 11.15 i sal 4 på Södertörns tingsrätt.

Domen finns att hämta i domstolens reception från kl. 11.00.

Har du några frågor inför presskonferens kontakta Ulf Roos, 08-561 660 06.

Senast ändrad: 2016-02-05

För mer information kontakta:

Målnummer:

B 1763-15