JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Huvudförhandling ang grovt skattebrott mot företrädare för Samtid & Framtid AB

[2015-10-28] Södertörns tingsrätt

Åtalet mot bl.a. en styrelseledamot i bolaget Samtid & Framtid AB rörande grovt skattebrott m.m. kommer att prövas vid en huvudförhandling vid Södertörns tingsrätt den 19-20 januari 2016 med start kl. 09.00 båda dagarna.

Den 29 september 2015 väckte åklagare vid Ekobrottsmyndigheten åtal vid Södertörns tingsrätt mot bl.a. en styrelseledamot i bolaget Samtid & Framtid AB för grovt skattebrott m.m. Åtalet rör händelser under perioden 2013-2014. Samtid & Framtid AB är ett helägt dotterbolag till Blåsippan AB, som ingår i sfären kring Sverigedemokraterna.
Huvudförhandlingen kommer att äga rum den 19-20 januari 2016 med start kl. 09.00 båda dagarna. Den första dagen kommer i huvudsak att ägnas åt genomgång av skriftlig bevisning samt förhör med de båda tilltalade. Den andra dagen kommer att ägnas åt bl.a. vittnesförhör, genomgång av personalia och slutanföranden.


Följ förhandlingen; allmänheten

Det finns åhörarplatser för allmänheten, antingen i huvudsalen eller (vid stort intresse) i en sidosal. Ingen föranmälan kan göras. 


Följ förhandlingen; media

Det finns åhörarplatser för media, antingen i huvudsalen eller (vid stort intresse) i en sidosal. För att underlätta planeringen av målet ska representanter för media som önskar följa förhandlingen på plats anmäla intresse om detta i förväg. Därefter kommer tingsrätten, vid behov, att fatta beslut om hur platserna ska fördelas. Intresseanmälan med angivande av namn, e-postadress, eventuellt mobilnummer samt vilken aktör man deltar från ska göras senast tisdagen den 1 december 2015, via e-post eller telefon enligt nedan till Eva Helin eller Jeanette Olsson, domstolshandläggare.

Senast ändrad: 2015-10-28

För mer information kontakta:

Anders Larsson
Rådman
08–561 662 49, anders.larsson@dom.se

Eva Helin
Domstolshandläggare
08-561 660 85, eva.helin@dom.se

Jeanette Olsson,
Domstolshandläggare
08-561 660 84, jeanette.olsson@dom.se

Kevin Öksuz
Tingsnotarien
08 – 561 660 75, kevin.oksuz@dom.se