JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Rättegång i mål om grov olovlig underrättelseverksamhet mot person avslutad

[2018-05-23] Södertörns tingsrätt

Tingsrätten har den 22 maj 2018 avslutat huvudförhandling i mål om grov olovlig underrättelseverksamhet mot person (mål nr B 2778-17).

Dom i målet kommer att meddelas den 15 juni 2018 kl. 11.00. Tidpunkten för doms meddelande är preliminär och kan komma att ändras.

Senast ändrad: 2018-05-23

För mer information kontakta:

Mattias Kumlien
Tingsfiskal
08-561 661 01

Daniel Eriksson
Rådman
08-561 661 06

Maria Pagmén
Domstolshandläggare
08-561 661 31

Målnummer:

B 2778-17