JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Rättelse: Svensk medborgare överlämnas till Tyskland enligt europeisk arresteringsorder

[2016-12-15] Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt har idag beslutat att överlämna en svensk medborgare till Tyskland enligt en europeisk arresteringsorder.

Med hänsyn till att den svenske medborgaren avtjänar fängelse på livstid i Sverige har beslutet förenats med villkor om att den svenske medborgaren återförs till Sverige för ytterligare straffverkställighet, antingen om förundersökningen avslutas utan att åtal väcks eller också, om åtal väcks, när en lagakraftvunnen dom i Förbundsrepubliken Tyskland föreligger.

Beslutet om överlämnande ska verkställas inom tio dagar från beslutets datum.

Senast ändrad: 2016-12-15

För mer information kontakta:

Per-Erik Andersson
Rådman
08-561 661 81

Morgan Wiklund
Domstolshandläggare
08-561 660 51

Målnummer:

15193-16