JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Södertörns tingsrätt dömer f.d. kyrko-ordförande till längre fängelsestraff

[2016-06-10] Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt har idag dömt förre ordföranden i S:t Petrus och Paulus syrisk ortodoxa kyrka i Hallunda för brottslighet som huvudsakligen riktat sig mot Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans bidragssystem och bestämt påföljden till ett längre fängelsestraff. Samtidigt döms också några andra åtalade personer för brott i sammanhanget medan åtalet mot vissa åtalade ogillas.

Sommaren 2014 sattes hemliga tvångsmedel in och spaning inleddes mot medlemmar i den ideella föreningen S:t Petrus och Paulus syrisk ortodoxa kyrka i Hallunda. I februari 2015 gjorde polisen tillslag mot kyrkan och flera personer häktades.  Hösten 2015 åtalade sedan åklagare från Internationella åklagarkammaren förre ordföranden i föreningen och gjorde gällande att han haft en brottsplan som gått ut på att vilseleda Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att betala ut stöd och bidrag inom de arbetsmarknadspolitiska stödprogrammen – Jobb- och utvecklingsgarantin fas 3, lönebidrags-anställning/trygghetsanställning och nystartsjobb – till föreningar inom kyrkan och arbetssökande, dvs. stödpersoner, som de inte hade rätt till. Samtidigt åtalades 16 andra personer, varav 14 var stödpersoner, för brott i anslutning till denna brottslighet. Ordföranden åtalades också för grov urkundsförfalskning samt för att han på felaktig grund fått sjukersättning under lång tid. Slutligen åtalade Ekobrottsmyndigheten ordföranden och två andra av de åtalade personerna för grovt bokföringsbrott i verksamheten.

Tingsrätten har hållit huvudförhandling i målet i 38 dagar. Förhör har hållits, förutom med de 17 tilltalade, med 55 vittnen. Dessutom har omfattande skriftlig bevisning gåtts igenom.

Tingsrätten har i sin idag meddelade dom funnit att ordföranden har gjort sig skyldig till i stort sett samtliga åtalade gärningar och dömt honom för grov urkundsförfalskning, grovt bedrägeri, grovt bidragsbrott och medhjälp därtill samt grovt bokföringsbrott till fängelse i tre år och sex månader.

Föreningens tidigare kassör har döms för grovt bokföringsbrott till villkorlig dom och dagsböter men åtalet i övrigt mot honom ogillas.

Tingsrätten har också funnit att åtta andra personer, varav sju stödpersoner, har gjort sig skyldiga till olika brott i sammanhanget och bestämt deras påföljder till villkorlig dom, i några fall förenad med böter. Tingsrätten har emellertid också funnit att åklagaren inte har styrkt sitt anvarspåstående mot sju stödpersoner och därför ogillat åtalet mot dem.

De dömda, liksom kyrkan och två andra föreningar tillhöriga kyrkan, har också ålagts kännbara skadestånd till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Tingsrättens dom är enhällig.

Kommentar av ordföranden beträffande huvudåtalet: Det kan ligga nära till hands att känna indignation över vad som förefaller vara ett systematiskt missbruk av skattefinansierade bidrag och andra stödformer. Tingsrättens uppgift är emellertid att bedöma om åklagarens bevisning är tillräcklig för att finna att de åtalade personerna har gjort sig skyldiga till det som åklagaren har påstått i åtalet. Tingsrätten har funnit det styrkt att ordföranden i kyrkan har haft en brottsplan och dömt honom för omfattande brottslighet. De tilltalade som har agerat tillsammans och i samförstånd med honom i någon del fälls också till ansvar men det inte är bevisat att alla åtalade har haft för avsikt att begå brott.

Senast ändrad: 2016-06-10

För mer information kontakta:

Richard Ljungqvist
F.d. chefsrådmannen
070-467 62 30

Charlotte Eklund Rimsten
T.f. rådmannen
073-941 09 36

Monika Törngren
Domstolshandläggaren
08-561 660 14
monika.torngren@dom.se

Målnummer:

1492-15 & 1556-15