JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Södertörns tingsrätt har vunnit Klarspråkskristallen 2017!

[2017-05-11] Södertörns tingsrätt

Varje år delar Institutet för språk och folkminnen ut Klarspråkskristallen till den myndighet, kommun eller landsting som har genomfört det mest inspirerande klarspråksarbetet.

I år vann Södertörns tingsrätt med följande motivering.

”Klarspråkskristallen 2017 tilldelas Södertörns tingsrätt för dess långsiktiga och systematiska arbete med att skriva begripliga domar och beslut.

Klarspråksarbetet på domstolen är en integrerad del av organisationens arbete med kvalitet och bemötande, och alla personalgrupper är engagerade. Domstolen arbetar på ett föredömligt sätt med att löpande förbättra sina riktlinjer för domskrivning genom textanalyser och genom att undersöka hur mottagarna förstår domarna. Klarspråksarbetet hålls levande genom kollegial granskning och sprids externt genom föreläsningar för andra domstolar och myndigheter.

Klarspråksarbetet på Södertörns tingsrätt är en förebild för andra, både inom och utanför domstolsvärlden”.

Klarspråkskristallen delas idag ut på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Lagmannen är på plats för att ta emot priset, och prisutdelare är gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Läs mer om tingsrätten klarspråksarbete på domarbloggen (http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/sodertorns-tingsratt-far-klarsprakskristallen), och se vår film om arbetet på vår facebook-sida (https://www.facebook.com/SodertornsTR/videos/1358023077625396/).

Senast ändrad: 2017-05-11

För mer information kontakta:

Karin Påle Bartes
Rådman och kvalitetsutvecklare
08-561 662 73
karin.pale-bartes@dom.se

Britt Björneke
Rådman
08-561 662 67
britt.bjorneke@dom.se