JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Södertörns tingsrätt planerar huvudförhandling i mål om arbetsmiljöbrott

[2014-10-15] Södertörns tingsrätt

Åtal har den 24 juni 2014 väckts mot tre anställda på häktet i Huddinge för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död.

Enhet 4 handlägger målet med mål nr B 2767-13.

BakgrundBakgrunden till åtalet är att den 3 oktober 2011 mördades en yngre kvinnlig kriminalvårdare av en på häktet intagen person när hon skulle transportera den intagne till en rastgård.

Åklagaren har sammanfattningsvis gjort gällande att de tre kriminalvårdsanställda på olika sätt som framgår av åtalet underlåtit att planera, leda och kontrollera verksamheten på häktet i Huddinge. Detta har lett till att arbetsmiljön vid transport av en intagen till en rastgård inte uppfyllt föreskrivna krav på god arbetsmiljö och lett till att en kvinnlig kriminalvårdare mördats av en intagen. 

I stämningsansökan beskrivs närmare vad åklagaren anser att de åtalade ska ha gjort sig skyldiga till. Ansökan om stämning är offentlig och kan beställas genom att kontakta tingsrätten.

De kriminalvårdsanställda har förnekat allt vad åklagaren för deras del påstått att de gjort sig skyldiga till.

Planerad huvudförhandlingTingsrätten kommer att hålla en muntlig förberedelse i brottmål den 21 oktober 2014 med början klockan 9 för att närmare planera huvudförhandlingen som beräknas pågå under 20 dagar.                      

Huvudförhandlingen i målet startar vid Södertörns tingsrätt kl. 09.00 den 1 december 2014. Förhandlingar kommer att pågå även den 2, 3, 8, 10, 11,16, 17, 18,19, 22 och 29 december 2014 samt den 7, 8, 9, 13, 14, 15, 23 och 26 januari 2015 med start kl. 09.00 samtliga dagar.

Huvudförhandlingsplan går att beställa via tingsrätten efter den 15 november 2014.

Åklagare och ombudÅklagare i målet är kammaråklagare Aino Alhem och Bo Lindgren, Riksenheten för miljö och arbetsmiljömål, Stockholm.

Målsägandebiträde för de tre målsägandena är advokaten Lars Engstrand och  Filip Rydin (för två av målsäganden).

Offentlig försvarare för de tre tilltalade är advokaterna Patric Lindblom, Tomas Nilsson och Thomas Bodström.

Senast ändrad: 2014-10-15

För mer information kontakta:

Lars Lindhe
f.d. lagman
08-561 661 22

Kansli enhet 4
08-561 660 40

Målnummer:

B 2767-13