JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Stängda dörrar och tillträdesbegränsning för unga åhörare vid huvudförhandling i mål om grovt barnpornografibrott

[2018-06-01] Södertörns tingsrätt

Tingsrätten har tidigare informerat om att huvudförhandling i målet kommer att hållas den 7–8 juni med eventuell fortsättning den 14 juni 2018 (reservdag).

Läs det pressmeddelandet här: http://www.sodertornstingsratt.domstol.se/Om-tingsratten/Nyheter-och-pressmeddelanden/Huvudforhandling-i-mal-om-grovt-barnpornografibrott/

Tingsrätten har nu fattat beslut om att vissa delar av huvudförhandlingen ska hållas bakom stängda dörrar (det vill säga utan att åhörare tillåts närvara).  Dörrarna kommer att stängas i följande delar:

  • Vittnesförhören med två personer som granskat påstått barnpornografiskt material, med genomgång och förevisning av detta material
  • Eventuella uppspelningar eller annan genomgång av avlyssnade telefonsamtal
  • Eventuella förhör med de två tilltalade avseende sådana telefonsamtal
  • Delar av genomgången av de båda tilltalades personliga förhållanden

Tingsrätten har dessutom beslutat att personer som kan antas vara under arton år inte ska ha tillträde till någon del av huvudförhandlingen.

En preliminär huvudförhandlingsplan bifogas detta pressmeddelande.

Senast ändrad: 2018-06-01

För mer information kontakta:

Erica Hemtke
Chefsrådman
08-561 661 82
sodertorns.tingsratt.avdelning3@dom.se

Catharina Hill
Domstolshandläggare
08-561 662 78
sodertorns.tingsratt.avdelning3@dom.se

Maria Järlefelt
Tingsnotarie
08-561 661 72
sodertorns.tingsratt.avdelning3@dom.se

Målnummer:

B 2233-17