JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Streetracingbil blir kvar i beslag

[2016-11-07] Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt har idag beslutat att förverka en bil som använts vid olagliga biltävlingar, s.k. streetrace. Förverkandet innebär att staten övertar ägandet av bilen.

I målet har polis och åklagare gjort gällande att bilen i första hand ska förverkas eftersom den använts för att begå brott vid ett 20-tal tävlingar. Tingsrätten har i sin dom konstaterat att den eller de som kört bilen begått allvarliga trafikbrott. Däremot har tingsrätten inte ansett att det gått att knyta ägaren av bilen till något av dessa brott. Bilen har därför inte kunnat förverkas på den grunden.

Däremot har tingsrätten ansett att bilen har byggts om på ett sådant sätt att den inte längre kan användas som en vanlig personbil. I stället är bilens konstruktion numera sådan att den bara kan användas vid biltävlingar. Eftersom det även finns lagliga biltävlingar räcker detta inte för ett förverkande. Enligt tingsrätten har dock bilen uteslutande använts vid ett stort antal olagliga biltävlingar. Den brottsliga verksamheten har bedrivits i organiserad form. Tingsrätten har därför ansett att det finns en stor risk för att bilen används vid fortsatt brottslighet om den lämnas tillbaka till ägaren.

Bilen är värd cirka 280 000 kr, varför ett förverkande kommer drabba ägaren hårt. Detta har inte ansetts vara ett hinder mot ett förverkande eftersom bilen anskaffats och byggts om i syfte att användas vid brottslig verksamhet. 

Senast ändrad: 2016-11-07

För mer information kontakta:

Fredrik Nydén
Rådman
08-561 662 43

Filip Lindström
Tingsnotarie
08-561 661 99

Målnummer:

B 12591-16

Beställning av dom:

Dombeställning: Streetracingbil blir kvar i beslag
08-561 660 60