JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tidplan för rekrytering av sommarnotarier 2015

[2014-10-08] Södertörns tingsrätt

Inför sommaren 2015 samarbetar Attunda, Nacka, Solna, Stockholm och Södertörns tingsrätter i rekryteringen av sommarnotarier.

Totalt kommer vi att tillsätta 12-14 platser i regionen. Du som söker ska under våren 2015 ha avslutat minst termin sex på juristlinjen och du ska inte ha tagit ut din examen innan sommarnotarietjänstgöringen är avslutad. 

De som tillsätts kommer att tjänstgöra vid någon av våra fem domstolar under sex veckor sommaren 2015 (preliminärt v 24-29).

Kontakta personaladministratör Ulrika Ålund om du har några frågor. Hon nås på ulrika.alund@dom.se eller 08-561 658 13

Tidsplan

15 december 2014 Annonsering på Domstolsverket och våra egna hemsidor.
4 januari 2015    Sista ansökningsdag
2 februari 2015 Urvalet klart och vi tar kontakt med sökande som erbjuds en sommarnotarieplats.

 

Arbetsuppgifter

Tjänstgöringen inleds med en grundläggande utbildning i domstolens målhanteringssystem. Därefter kommer du att lyssna på förhandlingar och närvara vid enskilda överläggningar.

Efter introduktionen kommer du att vara protokollförare i utvalda mål samt skriva förslag till domar och beslut. Du kommer också att få göra rättsutredningar. Om möjlighet finns kommer du också att få upprätta skriftliga sammanställningar inför huvudförhandling i tvistemål, s.k. tryck.

Senast ändrad: 2014-10-27