JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Två bröder döms för åtta fall av grovt vållande till annans död för försäljning av fentanylanaloger på internet

[2018-05-31] Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt dömer idag två bröder för åtta fall av grovt vållande till annans död. Bröderna har via en hemsida sålt nässprejer med fentanylliknande preparat. Åtta personer har avlidit efter att ha använt substanserna. Vid tidpunkten för försäljningen var preparaten inte narkotikaklassade, men är det idag. Det betyder att åklagaren inte kunde väcka åtal enligt narkotikastrafflagen. Åklagaren har istället väckt åtal för grovt vållande till annans död. Det är första gången ett sådant åtal prövas i Sverige.

Tingsrätten har bedömt att bröderna har varit oaktsamma och orsakat dödsfallen eftersom de sålt så farliga preparat till personer som kan antas använda dem som missbrukspreparat. Den äldre brodern döms till fem och ett halvt års fängelse och den yngre döms till fyra års fängelse. De avlidnas anhöriga får de skadestånd de begärt.

-Det är bevisat att bröderna känt till hur farliga de här substanserna är. Det är också bevisat att de vetat om att köparna har tänkt använda nässprejerna för missbruk. Sammantaget visar det att bröderna har varit oaktsamma och att de orsakat att personerna dött, säger Kajsa Hällje, en av domarna i målet.

Här finns en sammanfattning av domen.

Tingsrättens dom finns här.

Handlingar kan beställas från tingsrätten, avdelning 2. Kontakta domstolshandläggarna Martina Rampling eller Sanna Tortela på sodertorns.tingsratt.avdelning2@dom.se eller 08-561 660 83 eller 08-561 660 97.

Den som vill ha en utskrift av domen debiteras enligt 16 § avgiftsförordningen (1992:191). Domen omfattar 98 sidor och avgiften uppgår till 226 kr.

Senast ändrad: 2018-05-31

För mer information kontakta:

Per Backström
Tf. chefsrådman
08-561 662 63

Kajsa Hällje
Rådman
08-561 662 54

Kian Moazzez Amraée
Rådman
08-561 660 04

Målnummer:

B 13806-16

Fakta:

Bestämma påföljd (straff) för flera brott

När någon döms för flera brott ska domstolen bestämma ett gemensamt straff för brotten. Det går till så att straffvärdet för det allvarligaste brottet används som utgångspunkt. Till det läggs sedan en andel av straffvärdet för övriga brott. Andelen blir mindre och mindre för varje brott. Det finns olika metoder för hur beräkningen närmare ska göras. Det är dock aldrig en exakt matematisk beräkning, utan domstolen måste alltid i slutändan göra en rimlighetsbedömning.

Straffskalan för brottet grovt vållande till annans död är fängelse mellan ett och sex år.