JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Två fälls för narkotikabrottslighet avseende stor mängd kokain

[2016-12-22] Södertörns tingsrätt

Södertörns tingsrätt har idag meddelat dom mot en svensk 54-årig man och en amerikansk 49-årig man.

Den amerikanske medborgaren döms för två fall av grovt narkotikabrott, ett fall av grov narkotikasmuggling och grovt bokföringsbrott. Tingsrätten bedömer att straffvärdet på gärningarna är fängelse i 14 år. Eftersom han varit häktad med restriktioner sedan juli 2015 bestäms dock straffet till fängelse i 13 år och nio månader. Han utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit.

Den svenske medborgaren döms för två fall av medhjälp till grovt narkotikabrott, medhjälp till grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott. Påföljden för denne fastställs till fem års fängelse.

Båda meddelas fem års näringsförbud.

Den svenske medborgaren var styrelseledamot i ett svenskt aktiebolag. Tingsrätten har funnit att den amerikanska medborgaren varit faktisk företrädare för bolaget. Bolaget har importerat frukt och grönsaker i containrar. Tingsrätten har funnit att under 2013 tog aktiebolaget in en container med cassava som dessutom innehöll drygt 37 kg högkoncentrerat kokain. Under början av 2015 fastnade en container med bananer i hamnen i Antwerpen. Containern var adresserad till aktiebolaget. Containern innehöll drygt 53 kg kokain med hög koncentration. Kokainet omhändertogs av belgiska myndigheter efter att svenska myndigheter gjort dessa uppmärksamma på att containern kunde innehålla kokain.

Tingsrätten gör bedömningen att kokainet som fanns i de båda containrarna i missbrukarled efter utspädning skulle kunna ha ett värde om cirka 250 miljoner kr.

Senast ändrad: 2016-12-21

För mer information kontakta:

Martin Valfridsson
Tf rådman
072 540 42 54

Nathalie Lihuvud Svensson
Tingsnotarie
08-561 66 217

Maria Pagmén
Domstolshandläggare
08-561 660 65

Målnummer:

B 8990-15