JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Viktig information om din löneutbetalning (för nämndemän)

[2017-03-21] Södertörns tingsrätt

Sveriges Domstolar byter bank för löneutbetalning. Du kommer från och med maj 2017 få din lön via Swedbank.

Alla måste anmäla konto

För att vi ska vara säkra på att din lön går till rätt konto måste du anmäla kontonummer till Swedbank. Även du som sedan tidigare har konto i Swedbank måste anmäla detta på nytt. Du kan anmäla på webben eller på ett Swedbank- eller Sparbankskontor.

Anmäl kontonummer senast 30 april

Det är viktigt att du anmäler kontonummer senast söndagen den 30 april för att din lön ska bli insatt på önskat konto. I annat fall riskerar du att få din lön på ett utbetalningskort. Tänk på att du måste vara kontohavare eller medkontohavare till det konto du anmäler.

Så här gör du

Du anmäler konto genom att gå in på www.swedbank.se/kontoregister

Det går också att anmäla på ett Swedbank- eller Sparbankskontor.

Kontonumret består av två delar, clearingnummer och kontonummer. Clearingnummer i Swedbank eller Sparbank har fem siffror, övriga banker har fyra siffror. Clearingnummer anges inte för personkonto i Nordea. Clearing- och kontonummer hittar du i Internetbanken eller på kontoutdraget från din bank.

När du anmäler konto ska du markera antingen bankkonto eller personkonto. Det är bara du som har ett personkonto på Nordea, där kontonumret är detsamma som ditt personnummer, som markerar personkonto.

Senast ändrad: 2017-03-21