JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Uppmärksammat mål

Mål om grov skadegörelse av utomhusbassäng


2018-10-24
Pressmeddelande: Dom i målet om grov skadegörelse av en utomhusbassäng i Hägersten

Södertörns tingsrätt har idag dömt den huvudåtalade fotografen och regissören för grov skadegörelse för graffittisprayningen av en utomhusbassäng i Hägersten den 11 september 2016. Tingsrätten har bestämt straffet till villkorlig dom med dagsböter. Hen ska också betala skadestånd till Stockholms kommun med 280 860 kr och ränta.

Rättens ordförande rådmannen Feryal Mentes säger i en kommentar:

- Att olovligen spraya graffitti på någon annans egendom innebär att skada uppstår för ägaren. Att personen hade tänkt sanera graffittin innebär inte att skada inte uppkommer för ägaren. Den huvudåtalade fotografen och regissören har därför ansetts ha uppsåt till att skada kommunens egendom och döms därför för skadegörelsen. Att syftet har varit att skapa konst har inte ansetts befria från vare sig straff- eller skadeståndsansvar eller mildra detta ansvar.

Tingsrätten har frikänt de tre personer som var åtalade för medhjälp till grov skadegörelse för att de hade filmat och fotograferat händelsen. De ska inte heller betala något skadestånd till kommunen. Tingsrätten har gjort bedömningen att åtgärderna att filma och fotografera händelsen kan innebära att man är medhjälpare till någon annans brottslighet men i detta fall var det inte visat att de kände till att de medverkade till en otillåten handling och har därför friats. 

Kopior av handlingar i målet kan mot avgift beställas via e-post.

2018-10-23
Pressmeddelande: Dom flyttad

Domen i målet om grov skadegörelse av en utomhusbassäng i Hägersten har flyttats till den 24 oktober 2018 kl. 11.

2018-10-09
Pressmeddelande: Huvudförhandling om grov skadegörelse avslutad

Huvudförhandlingen i det medialt uppmärksammade målet om grov skadegörelse av en utomhusbassäng i Hägersten den 11 september 2016 är avslutad.

I målet har även tre personer åtalats för medhjälp till grov skadegörelse genom att ha filmat och fotograferat bassängen när den sprejades med graffiti.
 
De inblandade har hänvisat till sin konstnärliga frihet och fört fram att graffitin utgjorde ett konstprojekt som skulle offentliggöras i film. De tre personer som har åtalats för medhjälp till grov skadegörelse har då i synnerhet hänvisat till den grundlagsfästa anskaffarfriheten, dvs. rätten att skaffa sig bl.a. bilder för att sedan offentliggöra dem i media. Även andra skäl har förts fram för att undgå straff samt skadeståndsskyldighet gentemot Stockholms kommun som äger bassängen.
Dom i målet kommer att meddelas den 23 oktober 2018 kl. 11 genom att finnas tillgänglig på tingsrättens kansli.
Kopior av handlingar i målet kan mot avgift beställas via e-post:
sodertorns.tingsratt.avdelning3@dom.seSenast ändrad: 2018-12-12