JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Om konkurs

Om någon inte kan betala sina skulder i rätt tid och inte kommer att kunna betala dem under en längre period, ska personen försättas i konkurs.

Konkurs kan gälla både privatpersoner och företag och innebär att tillgångar tas om hand och används för att betala av alla skulder som personen eller företaget har.

Den som har satts i konkurs kallas (konkurs-) gäldenär och den som har någonting att fordra av gäldenären kallas borgenär.

Tingsrätten fattar beslut om konkurs och utser en konkursförvaltare. Förvaltaren ska bland annat ta hand om gäldenärens egendom (konkursboet) och göra en förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder (bouppteckning).

Beslutet om konkurs kungörs bl.a. i Post- och Inrikes Tidningar. På deras webbsida kan du själv söka efter kungörelser av konkursbeslut och se om någon försatts i konkurs. Det går givetvis också bra att kontakta tingsrätten där ärendet om konkurs handläggs för att få denna information.

Under konkursen säljs gäldenärens egendom och pengarna fördelas mellan borgenärerna enligt ett visst system så långt de räcker sedan kostnaderna för konkursen har betalats.

Normalt sett behöver borgenärerna inte anmäla till tingsrätten att de har fordringar. Det ingår i konkursförvaltarens uppgifter att ta reda på vem gäldenären är skyldig pengar.

Om tillgångarna i konkursboet däremot är så stora att även fordringsägare som inte har så kallad förmånsrätt (rätt att få betalt före de andra) kan antas få betalt, kan tingsrätten besluta att bevakningsförfarande ska äga rum. Det innebär att borgenärerna måste anmäla sina fordringar hos tingsrätten, vilket de annars alltså inte behöver göra.

Om tingsrätten beslutar om bevakningsförfarande kungörs det bland annat i vissa dagstidningar. I kungörelsen anges också när bevakningarna senast bör göras.

Läs mer om konkurs.
Senast ändrad: 2017-03-10

Läs mer

Post- och Inrikes tidningars webbplats (extern länk, öppnas i nytt fönster) kan du själv söka efter kungörelser av konkursbeslut och se om någon försatts i konkurs.