JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skuldsanering

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis.

Det finns två typer av skuldsanering; vanlig skuldsanering och skuldsanering för företagare. Den som är – eller har varit - involverad i näringsverksamhet eller är närstående till en sådan person kan ansöka om skuldsanering för företagare. 

En ansökan om skuldsanering ska lämnas direkt till Kronofogden. Kronofogden fattar beslut om skuldsanering och kan bevilja skuldsanering även om en eller flera fordringsägare (så kallade borgenärer) är emot det. Kronofogden kan även fatta beslut om att ändra och upphäva ett beslut om skuldsanering.

Kronofogdens beslut om skuldsanering kan överklagas till tingsrätten.

Tingsrättens beslut kan överklagas till hovrätten. I hovrätten krävs prövningstillstånd för att ärendet ska tas upp.
Senast ändrad: 2017-03-10

Mer om skuldsanering

Läs mer på Kronofogdens webbplats (länken öppnas i nytt fönster).

Har du en fråga till din kommunala budget- och skuldrådgivare? Hitta närmaste expert för personlig rådgivning på Konsumentverkets webbplats (länken öppnas i nytt fönster).