JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Tvist

Om två parter inte kommer överens uppstår en tvist. Om parterna inte kan lösa tvisten själva, kan tingsrätten pröva tvisten. Det kallas då för ett tvistemål.

Några av de vanligaste tvisterna är tvist om pengar och tvist inom familjen. Om tvisten rör familjen (till exempel föräldrar som inte kommer överens om barnets vårdnad, boende och umgänge), hittar du mer information under menyn "Familj".
Senast ändrad: 2017-03-10

Vad är särskild medling?

Här kan du läsa mer om vad särskild medling innebär.